श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

अध्यक्ष

विद्याविहार ( मोहिदे तर्फे हवेली )

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्री. सुनिल सखाराम पाटील

उपाध्यक्ष

मु. पो. पिंगाणे ता. शहादा

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्री. मकरंद एन्. पाटील

सचिव

विद्याविहार ( मोहिदे तर्फे हवेली )

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्री. विजय विठ्ठल पाटील

खजिनदार

ब्राम्हणपूरी, ता. शहादा

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्रीमती कमलताई पुरुषोत्तम पाटील

सदस्य

विद्याविहार ( मोहिदे तर्फे हवेली )

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्री. हैदरभाई कुतूबअली नूराणी

सदस्य

लेाणखेडा, ता. शहादा

श्री. दीपक पुरुषोत्तम पाटील

श्री. गोपाळ पुरुषोत्तम पाटील

सदस्य

लआमलाड, ता. तळोदा

©श्री. पी. के. अण्णा पाटील फाउंडेशन शहादा जि. नंदुरबार २०१६