श्री. पी. के. अण्णा पाटील फॉउंडेशनची उद्दिष्टे

शिक्षण, सहकार, साहित्य व क्रीड़ा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ति व संस्थांचा सन्मान करने.

श्री. पी. के. अण्णा पाटील फॉउंडेशनच्या वतीने रुग्ण सेवा करणे. (यासाठी स्वतंत्र रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आलेली आहे.)

श्री. पी. के. अण्णा पाटिल फाउंडेशन व पूज्य साणे गुरूजी विद्या प्रसारक मंडळ च्या वतीने उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ स्तरावर वकृत्व स्पर्धा आयोजित करणे.

(सदर स्पर्धा २०१५ पासून आयोजित करण्यास सुरवात केलेली आहे.)

©श्री. पी. के. अण्णा पाटील फाउंडेशन शहादा जि. नंदुरबार २०१६